200

Nguồn lực

20 Quốc gia
10 Lĩnh vực
200 Chuyên gia

Chúng tôi quy tụ những chuyên gia, trí thức bậc cao trong rất nhiều lĩnh vực khác nhau, và không ngừng mở rộng thông qua các hệ thống cơ sở dữ liệu, nền tảng kết nối, các sự kiện như Kết nối đổi mới sáng tạo, hay người Việt có tầm ảnh hưởng.

20

Kết quả

5 Sự kiện hàng năm
17 Chương trình đào tạo
2 Nền tảng dữ liệu

Chúng tôi cũng lan toả tri thức qua hơn 20 chương trình đào tạo bậc cao, từ lãnh đạo học, hành chính công, đến các chủ đề chuyên sâu theo đặt hàng như về quy hoạch.

Đối tác

Hanoi University of Science and Technology

HUST

Partners

IPAG Bussiness School

Partners

Vietnam's Minstry of Foreign Affairs

Partners

Vietnam Central Organization Commission

Partners

Vietnam's Minstry of Finance