Tổng quan
Mạng lưới Tài chính & Ngân Hàng

Mạng lưới tài chính & ngân hàng (FBNet) là một tổ chức phi lợi nhuận trực thuộc Hiệp hội các nhà khoa học và chuyên gia Việt Nam toàn cầu (AVSE Global). Hoạt động của FBNet nhằm mục đích nâng cao khả năng nghiên cứu của các học giả Việt Nam cũng như kỹ năng và chuyên môn của những người hoạt động thực tiễn trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng ở Việt Nam. Để theo đuổi mục tiêu này, FBNet sẽ phát triển một loạt các nền tảng để các học giả và những người hoạt động thực tiễn có thể kết nối, học tập, chia sẻ, và trao đổi các kiến thức và kỹ năng không chỉ giữa các chuyên gia Việt Nam mà còn với các chuyên gia nước ngoài.

FBNet Website

Network Director
Hung Do, Ph.D.
Associate Professor in Finance and Banking, Massey University, New Zealand

Hung is currently an Associate Professor in Finance and Director of Master of Finance program at Massey Business School (MBS). He has been a member of the MBS Assurance of Learning committee since 2019 and was a member of the MBS board committee between 2019 and 2020. Prior to Massey, he had worked for major banks in Australia including Westpac and Commonwealth Bank of Australia. On the academic side, he had worked at the School of Business, Monash University Malaysia, and University of Technology, Sydney. He obtained a Ph.D. in Financial Econometrics (2013) from Monash University Australia. Hung’s research interests are in Banking, Credit Risk, Empirical Finance, Energy Economics, and Time-series econometrics. He has published in highly ranked international refereed journals such as European Journal of Operational Research, Energy Economics, International Review of Financial Analysis, Journal of Real Estate Finance and Economics, and Economics Letters, among others.

LinkedIn Profile

FBNet Director
Đổi mới sáng tạo
Chúng tôi xây dựng một mạng lưới hợp tác gồm các chuyên gia, học giả, doanh nhân và các bạn trẻ người Việt trong lĩnh vực Đổi mới sáng tạo.

Xem thêm
Phát triển đô thị bền vững
SUDNet luôn tính tới góc nhìn của cả 4 khối trong nghiên cứu, xây dựng và tư vấn thực thi chính sách (Living Lab): Xã hội-Doanh nghiệp-Giới học thuật & Chính quyền.

Xem thêm
Xây dựng cơ sở hạ tầng

Xem thêm
Năng lượng và Biển
Chúng tôi tập hợp cộng đồng chuyên gia Việt Nam trong lĩnh vực năng lượng và phát triển bền vững của đại dương.

Xem thêm
Chính sách Kinh tế
Chúng tôi tập hợp các nhà kinh tế tiên phong, sử dụng trí tuệ tập thể để đóng góp cho sự phát triển bền vững của Việt Nam. Chúng tôi cùng nhau xây dựng mạng lưới dựa vào sự phát triển của từng thành viên.

Xem thêm
Người Việt có tầm ảnh hưởng
Quy tụ các nhà lãnh đạo, chuyên gia, doanh nhân Việt thành công trong nhiều lĩnh vực trên toàn thế giới

Xem thêm
Đào tạo cấp cao
Chúng tôi thúc đẩy sử dụng những kiến thức tiên tiến, hiện đại của thế giới vào lãnh đạo phát triển, để từ đó đóng góp vào sự phát triển thịnh vượng và bền vững của Việt Nam.

Xem thêm
Giáo dục
Với một mạng lưới chuyên gia rộng khắp, thế mạnh của EduNet là cung cấp một góc nhìn độc lập, khách quan, có sự giao thoa điểm nhìn quốc tế và bản địa trong trong các vấn đề về giáo dục và phát triển nguồn nhân lực cho Việt Nam.

Xem thêm