Tổng quan
Mạng lưới Phát triển đô thị bền vững

Chúng ta cùng nhau chia sẻ một hệ giá trị & văn hóa về tính bền vững, xuyên suốt lịch sử-hiện tại-tương lai. Trong đó, luôn tính tới góc nhìn của cả 4 khối : Xã hội-Doanh nghiệp-Giới học thuật & Chính quyền. Đồng thời tính tới sự hài hòa giữa con người với thiên nhiên để cùng nhau xây dựng các nghiên cứu có tính quốc tế, ấn phẩm chuyên đề, tư vấn các giải pháp công nghệ cho đô thị. Tất cả sẽ được ứng dụng, thử nghiệm trực tiếp vào các dự án, các kênh truyền thông nằm trong hệ sinh thái Tổ chức AVSE Global. Mục tiêu hướng tới một cộng đồng thiện chí hợp tác & hành động vì sự phát triển bền vững của các đô thị Việt Nam.

Giám đốc mạng lưới
Ths. Đinh Việt Tùng
Thạc sĩ, Kiến trúc sư quy hoạch, Trường quy hoạch Paris-EUP

Sớm xác định mục tiêu theo đuổi ngành quy hoạch đô thị từ 2001, Tùng đã có những trải nghiệm các giá trị & thách thức của đô thị Việt Nam. Quyết định đi tìm lời giải qua khóa Thạc sĩ tại trường Quy hoạch đô thị Paris-EUP & Đại học Kiến trúc quốc gia Pháp- Paris Lavillette. Tại đây, tính quốc tế một lần nữa đã bổ sung góc nhìn toàn diện hơn về chủ đề “Con người-Đô thị-Tự nhiên học cách tồn tại hài hòa với nhau”. Các lý thuyết này tiếp tục được hoàn thiện qua quá trình cộng tác cùng các công ty quy hoạch vùng có tầm ảnh hưởng của Pháp là AREP Paris & Viện quy hoạch vùng Paris – IPR. Từ đó xác định rõ triết lý tiếp cận quy hoạch đô thị đều bắt nguồn từ mối quan hệ hài hòa giữa “Con người-Con người & Con người- Thiên nhiên”.

LinkedIn Profile

Giám đốc SUDNet
Đổi mới sáng tạo
Chúng tôi xây dựng một mạng lưới hợp tác gồm các chuyên gia, học giả, doanh nhân và các bạn trẻ người Việt trong lĩnh vực Đổi mới sáng tạo.

Xem thêm
Tài chính & Ngân hàng
Chúng tôi phát triển các nền tảng để học giả và những người hoạt động thực tiễn trong và ngoài nước có thể kết nối, học tập, chia sẻ, và trao đổi các kiến thức và kỹ năng.

Xem thêm
Xây dựng cơ sở hạ tầng

Xem thêm
Năng lượng và Biển
Chúng tôi tập hợp cộng đồng chuyên gia Việt Nam trong lĩnh vực năng lượng và phát triển bền vững của đại dương.

Xem thêm
Chính sách Kinh tế
Chúng tôi tập hợp các nhà kinh tế tiên phong, sử dụng trí tuệ tập thể để đóng góp cho sự phát triển bền vững của Việt Nam. Chúng tôi cùng nhau xây dựng mạng lưới dựa vào sự phát triển của từng thành viên.

Xem thêm
Người Việt có tầm ảnh hưởng
Quy tụ các nhà lãnh đạo, chuyên gia, doanh nhân Việt thành công trong nhiều lĩnh vực trên toàn thế giới

Xem thêm
Đào tạo cấp cao
Chúng tôi thúc đẩy sử dụng những kiến thức tiên tiến, hiện đại của thế giới vào lãnh đạo phát triển, để từ đó đóng góp vào sự phát triển thịnh vượng và bền vững của Việt Nam.

Xem thêm
Giáo dục
Với một mạng lưới chuyên gia rộng khắp, thế mạnh của EduNet là cung cấp một góc nhìn độc lập, khách quan, có sự giao thoa điểm nhìn quốc tế và bản địa trong trong các vấn đề về giáo dục và phát triển nguồn nhân lực cho Việt Nam.

Xem thêm