Nhiệm vụ

Nhiệm vụ của AVSE Global

Chúng tôi kết nối những chuyên gia và trí thức người Việt tài năng trên toàn cầu để cùng nhau tiên phong thực hiện các chương trình có ảnh hưởng tích cực hướng đến một tương lai bền vững và thịnh vượng của Việt Nam.

Hệ sinh thái tri thức

Hệ sinh thái tri thức của AVSE

4 châu lục | +20 quốc gia | +300 thành viên cơ hữu | +2000 chuyên gia | +10000 trí thức trong mạng lưới | +80% ngân sách được đầu tư cho thúc đẩy bền vững và đổi mới sáng tạo

 

+10 hội thảo khoa học và diễn đàn chính sách hàng năm | +20 báo cáo tư vấn chiến lược hàng năm | +20 chương trình đào tạo cấp cao

Giá trị cốt lõi

Giá trị cốt lõi của AVSE Global

Các thành viên của chúng tôi mong muốn đóng góp mạnh mẽ vào sự tiến bộ của đất nước trong môi trường cộng tác độc đáo của AVSE Global và chia sẻ ba giá trị cốt lõi chung.

  • Cam kết
  • Sáng tạo tập thể
  • Mạng lưới toàn cầu