Tổng quan
Mạng lưới người Việt có tầm ảnh hưởng

Mạng lưới người Việt có tầm ảnh hưởng được thành lập và điều phối bởi Tổ chức Khoa học và Chuyên gia Việt Nam toàn cầu (AVSE Global). Mạng lưới chính thức ra mắt vào ngày 31 tháng 3 năm 2019 nhân sự kiện Diễn đàn người Việt có tầm ảnh hưởng (VGLF) lần đầu tiên tổ chức tại Paris, Cộng hòa Pháp, dưới sự bảo trợ của Ủy ban Nhà nước về người Việt ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao. Chúng tôi hướng tới trở thành nền tảng kết nối, thiết lập và duy trì hệ thống mạng lưới người Việt có tầm ảnh hưởng trên toàn thế giới, để từ đó triển khai các hoạt động nhằm đánh thức tiềm lực Việt Nam, đóng góp cho sự phát triển bền vững và thịnh vượng của đất nước. Để hiện thực hóa tầm nhìn, Mạng lưới đang triển khai các hoạt động xoay quanh ba trục chính: Kết nối (C – Connecting) – Truyền cảm hứng (I – Inspiring) – Kiến tạo (E – Empowering).

Giám đốc mạng lưới
Trần Văn Hinh
Giám đốc Pontech France, Giám đốc Lĩnh vực Nhà dân dụng, công nghiệp và Công trình năng nượng

Văn Hinh là một chuyên gia về quản lý dự án và quản lý kỹ thuật trong mĩnh vực Xây dựng, đã từng làm việc ở những dự án lớn trong môi trường nhiều biến động. Ông được đánh giá cao ở khả năng tối ưu hóa giải pháp, luôn luôn đảm bảo tiến độ và chất lượng dự án trong chi phí cam kết. Bên cạnh nền tảng vững chắc về kỹ thuật, ông còn được biết đến ở khả năng phát triển khách hàng, xây dựng các mảng kinh doanh mới, cũng như định hình chiến lược cho sự phát triển của bộ phận mình phụ trách cũng như tham gia vào quá trình hoạch định chính sách chung của công ty.

LinkedIn Profile

Giám đốc VGLNet
Đổi mới sáng tạo
Chúng tôi xây dựng một mạng lưới hợp tác gồm các chuyên gia, học giả, doanh nhân và các bạn trẻ người Việt trong lĩnh vực Đổi mới sáng tạo.

Xem thêm
Tài chính & Ngân hàng
Chúng tôi phát triển các nền tảng để học giả và những người hoạt động thực tiễn trong và ngoài nước có thể kết nối, học tập, chia sẻ, và trao đổi các kiến thức và kỹ năng.

Xem thêm
Xây dựng cơ sở hạ tầng

Xem thêm
Năng lượng và Biển
Chúng tôi tập hợp cộng đồng chuyên gia Việt Nam trong lĩnh vực năng lượng và phát triển bền vững của đại dương.

Xem thêm
Chính sách Kinh tế
Chúng tôi tập hợp các nhà kinh tế tiên phong, sử dụng trí tuệ tập thể để đóng góp cho sự phát triển bền vững của Việt Nam. Chúng tôi cùng nhau xây dựng mạng lưới dựa vào sự phát triển của từng thành viên.

Xem thêm
Phát triển đô thị bền vững
SUDNet luôn tính tới góc nhìn của cả 4 khối trong nghiên cứu, xây dựng và tư vấn thực thi chính sách (Living Lab): Xã hội-Doanh nghiệp-Giới học thuật & Chính quyền.

Xem thêm
Đào tạo cấp cao
Chúng tôi thúc đẩy sử dụng những kiến thức tiên tiến, hiện đại của thế giới vào lãnh đạo phát triển, để từ đó đóng góp vào sự phát triển thịnh vượng và bền vững của Việt Nam.

Xem thêm
Giáo dục
Với một mạng lưới chuyên gia rộng khắp, thế mạnh của EduNet là cung cấp một góc nhìn độc lập, khách quan, có sự giao thoa điểm nhìn quốc tế và bản địa trong trong các vấn đề về giáo dục và phát triển nguồn nhân lực cho Việt Nam.

Xem thêm