2000

Chuyên gia và nhà khoa học

20 Quốc gia
10 Chuyên ngành
10 Lĩnh vực

Ban Nghiên cứu và Phát triển (R&D) của AVSE Global tập hợp mạng lưới hơn 2000 nhà khoa học và chuyên gia từ 20 quốc gia trên toàn cầu. Hoạt động R&D được tổ chức dưới nhiều hình thức như hội thảo quốc tế, dự án tư vấn chiến lược, báo cáo nghiên cứu,... về các chủ đề và lĩnh vực như giáo dục, tài chính, kinh tế vĩ mô, năng lượng, kỹ thuật, quy hoạch,...

10

Kết quả

10 Hội thảo và Diễn đàn
5 Báo cáo R&D
10 Ấn phẩm khoa học

Chúng tôi đã thực hiện và nhận được tài trợ cho một số dự án nghiên cứu hợp tác với các đối tác quốc tế, các tổ chức nghiên cứu, trường đại học và các bên liên quan. Thông qua các hoạt động R&D, chúng tôi nỗ lực đóng góp vì sự phát triển bền vững và hùng cường của Việt Nam.

Đối tác

Trường Kinh doanh IPAG

Đối tác

Khoa Quốc tế, Đại học Quốc gia, Hà Nội