Tổng quan
Mạng lưới Năng lượng và Biển
Mạng lưới Năng lượng và Biển (EMNet) tập hợp cộng đồng chuyên gia Việt Nam trong lĩnh vực năng lượng và phát triển bền vững của đại dương. Thông qua các hoạt động đa dạng từ hội nghị, đào tạo, đến tham vấn và tư vấn, EMNet sẽ cung cấp các nền tảng cho phát triển hiệu quả mạng lưới trên phạm vi toàn cầu, trao đổi kiến thức và nghiên cứu chiến lược và phát triển.
Giám đốc mạng lưới
TS. Huỳnh Đạt Vũ Khoa
Cố vấn Địa kỹ thuật cao cấp tại Viện Địa kỹ thuật Na Uy, Na Uy

TS. Huỳnh Đạt Vũ Khoa hiện là Cố vấn Địa kỹ thuật Cao cấp tại Viện Địa kỹ thuật Na Uy (NGI), Na Uy. Ông có bằng Tiến sĩ chuyên ngành địa cơ học từ Institut Polytechnique de Grenoble (Pháp), nơi ông tập trung vào việc phân tích và dự đoán các hiện tượng không ổn định và phân đôi trong đất.

TS. Khoa có gần 20 năm kinh nghiệm tư vấn và nghiên cứu với chuyên môn trong lĩnh vực địa kỹ thuật, thiết kế nền móng, cả ngoài khơi, gần bờ và trên bờ; các quá trình tự nhiên (nguy cơ trượt đất, sụt lún và xói mòn), và ổn định mái dốc, bờ bao. Ông có nhiều kinh nghiệm quản lý, vừa là quản lý dự án vừa là nhà khoa học nghiên cứu tại NGI. Ông cũng là điều phối viên / thành viên của một số dự án ở châu Âu bao gồm LESSLOSS (Giảm thiểu rủi ro do động đất và lở đất), GEO-INSTALL (Mô hình hóa các hiệu ứng lắp đặt trong kỹ thuật địa kỹ thuật), SafeLand (Sống chung với nguy cơ sạt lở đất ở châu Âu: Đánh giá, tác động của thay đổi toàn cầu, và các chiến lược quản lý rủi ro)

Ông đã là phản biện của một số tạp chí khoa học và là đồng tác giả của hơn 35 bài báo hội nghị và tạp chí quốc tế.

LinkedIn Profile

Giám đốc EMNet
Đổi mới sáng tạo
Chúng tôi xây dựng một mạng lưới hợp tác gồm các chuyên gia, học giả, doanh nhân và các bạn trẻ người Việt trong lĩnh vực Đổi mới sáng tạo.

Xem thêm
Tài chính & Ngân hàng
Chúng tôi phát triển các nền tảng để học giả và những người hoạt động thực tiễn trong và ngoài nước có thể kết nối, học tập, chia sẻ, và trao đổi các kiến thức và kỹ năng.

Xem thêm
Xây dựng cơ sở hạ tầng

Xem thêm
Phát triển đô thị bền vững
SUDNet luôn tính tới góc nhìn của cả 4 khối trong nghiên cứu, xây dựng và tư vấn thực thi chính sách (Living Lab): Xã hội-Doanh nghiệp-Giới học thuật & Chính quyền.

Xem thêm
Chính sách Kinh tế
Chúng tôi tập hợp các nhà kinh tế tiên phong, sử dụng trí tuệ tập thể để đóng góp cho sự phát triển bền vững của Việt Nam. Chúng tôi cùng nhau xây dựng mạng lưới dựa vào sự phát triển của từng thành viên.

Xem thêm
Người Việt có tầm ảnh hưởng
Quy tụ các nhà lãnh đạo, chuyên gia, doanh nhân Việt thành công trong nhiều lĩnh vực trên toàn thế giới

Xem thêm
Đào tạo cấp cao
Chúng tôi thúc đẩy sử dụng những kiến thức tiên tiến, hiện đại của thế giới vào lãnh đạo phát triển, để từ đó đóng góp vào sự phát triển thịnh vượng và bền vững của Việt Nam.

Xem thêm
Giáo dục
Với một mạng lưới chuyên gia rộng khắp, thế mạnh của EduNet là cung cấp một góc nhìn độc lập, khách quan, có sự giao thoa điểm nhìn quốc tế và bản địa trong trong các vấn đề về giáo dục và phát triển nguồn nhân lực cho Việt Nam.

Xem thêm