2000 +++

Người tham dự mỗi năm

40 Quốc gia
10 Sự kiện
20 Đối tác tổ chức

AVSE Global tổ chức các Hội nghị và Diễn đàn hàng năm tại Việt Nam để cung cấp cơ hội đối thoại cho các nhà lãnh đạo quốc tế và các bên liên quan (như nhà hoạch định chính sách, học giả, doanh nghiệp, doanh nhân và tổ chức phi chính phủ). Thông qua các sự kiện này, những sáng kiến, thực tiễn và xu hướng toàn cầu trên một số lĩnh vực được trình bày và thảo luận.

International Conference on Geotechnics, Civil Engineering and Structures (CIGOS)
Chủ trì: TS. Hà Minh Cường
Phó Giáo sư Cơ học, Đại học Paris Saclay, Pháp

Kể từ hội nghị đầu tiên vào năm 2010, chuỗi Hội nghị Quốc tế về Địa kỹ thuật, Công trình xây dựng và Kết cấu (CIGOS) đã khẳng định uy tín quốc tế của mình như một diễn đàn quan trọng thu hút và kết nối nhiều học giả, nhà nghiên cứu, nhà thiết kế và nhà sản xuất cũng như các nhà hoạch định chính sách, nhằm thúc đẩy trao đổi kiến thức và ý tưởng nghiên cứu chuyên nghiệp và chất lượng cao.

Hội nghị CIGOS - được tổ chức định kỳ 2 năm một lần, tập trung vào các chủ đề mới nổi trong lĩnh vực Xây dựng - đã nhận được hàng trăm bài nghiên cứu từ hàng chục quốc gia trên toàn thế giới. Tất cả các bài nghiên cứu được lựa chọn đăng tải trong kỷ yếu hội thảo (nằm trong cơ sở dữ liệu được trích dẫn cao nhất được xếp hạng trong Scopus) phải trải qua một quy trình bình duyệt, phản biện nghiêm ngặt bởi các chuyên gia trong hội đồng khoa học quốc tế.

Web: https://cigos2021.sciencesconf.org

Vietnam Symposium in Banking and Finance (VSBF)
Chủ trì: TS. Đỗ Xuân Hùng
Phó Giáo sư ngành Tài chính - Ngân hàng, Đại học Massey, New Zealand

Hội thảo Tài chính và Ngân hàng (VSBF) do Tổ chức Khoa học và Chuyên gia Việt Nam (AVSE Global), Hiệp hội vì sự tiến bộ của kinh tế tài chính quốc tế (ISAFE) và một trường đại học trong nước phối hợp tổ chức từ năm 2016. VSBF đã thiết lập được vị trí tiên phong trong thu hút những nhà khoa học xuất sắc trong và ngoài nước.

VSBF kết nối các học giả, chuyên gia làm việc trên thị trường tài chính, và các nhà hoạch định chính sách nhằm chia sẻ các kết quả nghiên cứu và thảo luận về các vấn đề hiện tại, những thách thức trong lĩnh vực tài chính ngân hàng. Hội thảo cũng là dịp lý tưởng để các học giả Việt Nam trao đổi kinh nghiệm nghiên cứu và phát triển các dự án nghiên cứu với các đồng nghiệp quốc tế.

Web: https://vsbf2021.sciencesconf.org

Vietnam Sustainability Forum (VSF)
Chủ trì: TS. Tăng Anh Minh
Giáo sư, trường Ponts ParisTech, Pháp

Diễn đàn Bền vững Việt Nam (VSF) thiết lập một nền tảng trao đổi quốc tế cho các nhà lãnh đạo toàn cầu và các bên liên quan (các nhà hoạch định chính sách, học giả, doanh nghiệp, doanh nhân và các tổ chức phi chính phủ) xoay quanh những thảo luận về các sáng kiến, thực tiễn và xu hướng tầm nhìn trên toàn thế giới về phát triển bền vững. Mục tiêu hướng tới là đạt được sự phát triển lâu dài của một xã hội bao trùm và bình đẳng, theo đó tăng trưởng thịnh vượng đi đôi với môi trường bền vững.

Vietnam Symposium on Advances in Ofshore Engineering (VSOE)
Chủ trì: TS. Đoàn Đình Hồng
Phó giám đốc, Subsea 7, Pháp

Hội thảo quốc tế về những tiến bộ khoa học kỹ thuật trong công trình biển (VSOE) thúc đẩy tăng cường sử dụng bền vững các nguồn tài nguyên biển đồng thời đảm bảo an toàn cho hệ sinh thái cũng như quản lý hiệu quả các hoạt động biển bao gồm sản xuất năng lượng và cơ sở hạ tầng.

Chương trình tập trung cung cấp nền tảng cho tất cả những người tham gia trao đổi kiến thức, kinh nghiệm và tiến bộ mới nhất về kỹ thuật ngoài khơi, đổi mới công nghệ và quy hoạch không gian biển nhằm đưa ra được các giải pháp kinh tế đáng tin cậy và bền vững cho phát triển năng lượng ngoài khơi và quản lý hệ sinh thái môi trường biển.

Web: https://vsoe2021.sciencesconf.org

Vietnam Symposium in International Business (VSIB)
Chủ trì: TS. Lương Tuấn Anh
Giảng viên cao cấp, Đại học De Montfort, Vương quốc Anh

Hội thảo Kinh doanh quốc tế (VSIB) có mục đích rộng rãi là cung cấp một nền tảng cho các học giả, chuyên gia, nhà nghiên cứu và nhà hoạch định chính sách từ nhiều lĩnh vực khác nhau trao đổi kiến thức và sự phát triển của các lĩnh vực liên quan đến chính sách thương mại quốc tế, tác động của toàn cầu hóa, kinh nghiệm của các quốc gia ở các trình độ phát triển khác nhau và tương tác của các quốc gia khác nhau, các thể chế khác nhau trong bối cảnh toàn cầu. Những người tham gia cũng sẽ có cơ hội tuyệt vời để trình bày các nghiên cứu mới, trao đổi thông tin và thảo luận về các thách thức hiện tại và tương lai của kinh tế quốc tế, kinh doanh và tài chính.

Web: https://vsib2021.sciencesconf.org

Vietnam Symposium on Leadership and Public Policy (VSLP)
Chủ trì: TS. Trần Phương Trà
Phó Giáo sư Quản trị Chiến lược, IPAG Business School, Pháp

Hội thảo chuyên đề về Lãnh đạo học và Chính sách công của Việt Nam do Mạng lưới Chính sách Kinh tế (EPNet) - AVSE Global tổ chức, nhằm thúc đẩy quan điểm so sánh quốc tế về lãnh đạo và quản lý công. Nó cung cấp một nền tảng duy nhất cho các học giả, chuyên gia, nhà nghiên cứu và nhà hoạch định chính sách để trao đổi kiến thức và chuyên môn trong lĩnh vực quản lý công, lãnh đạo và đổi mới chính sách. Những người tham gia sẽ có cơ hội tuyệt vời để trình bày các nghiên cứu mới, trao đổi ý tưởng nghiên cứu và thảo luận về các xu hướng và sự phát triển hiện tại của lĩnh vực này.

Web: https://vslp2020.sciencesconf.org/

Vietnam Innovation Links (VILinks)
Chủ trì: TS. Đinh Thanh Hương
Giám đốc Báo cáo thanh khoản, Ngân hàng BNPParibas, Pháp

Vietnam Innovation Links (VILinks) là sự kiện thường niên do AVSE Global tổ chức nhằm thúc đẩy hợp tác đan xen trong đổi mới sáng tạo, công nghệ, và khởi nghiệp. Những người Việt Nam thành công và có tầm ảnh hưởng sẽ được kết nối để thúc đẩy và tạo đột phá cho đổi mới sáng tạo ở Việt Nam sau Covid-19.

VILinks được thiết kế tập trung vào các giải pháp thiết thực nhằm thúc đẩy khởi nghiệp và sáng tạo công nghệ, nhằm tạo ra tầm ảnh hưởng quốc gia, với tầm nhìn hoạt động rõ ràng. Là sự kiện khởi đầu, VILinks 2021 có sứ mệnh khởi xướng một hệ sinh thái đổi mới toàn diện tại Việt Nam, đồng thời thúc đẩy triển khai các dự án đổi mới sáng tạo có tính ứng dụng cao “Make in Vietnam” thông qua cuộc thi # Hack4Growth.

Đối tác

Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

Đồng tổ chức Hội nghị CIGOS 2019 & 2021

Đối tác

Đại học Xây dựng

Đồng tổ chức Hội thảo VSOE 2018 và Hội nghị CIGOS 2021

Đối tác

Học viện Ngân hàng

Đồng tổ chức Hội thảo VSBF 2019

Đối tác

Học viện Chính sách và Phát triển

Đối tác

Đại học Ngân hàng Tp.HCM

Đồng tổ chức Hội thảo VSIB 2021

Đối tác

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh