200

Nguồn lực

20 Quốc gia
10 Lĩnh vực
200 Chuyên gia

Chúng tôi tư vấn ở nhiều cấp độ khác nhau. Về tổng thể, có các chiến luợc về phát triển kinh tế, xã hội và quy hoạch cho các tỉnh thành, từ các Bắc đến Nam, trong các chuỗi động lực phát triển quốc gia. Về cụ thể, chúng tôi tư vấn các cơ quan, tổ chức về các chiến lược theo lĩnh vực, như thu hút nhân tài, số hoá, công nghệ, đối mới sáng tạo, thương hiệu, với những chương trình được thiết kế riêng.

50

Kết quả

10 Dự án
20 Báo cáo
50 Thực địa

Với đội ngũ trên 200 chuyên gia cấp cao, chúng tôi kết hợp giữa kinh nghiệm quốc tế, các mô hình và xu hướng phát triển mới nhất, và nhiều chuyến thực địa, để đưa ra những chiến lược có tầm nhìn, và mang tính thực tiễn cao.

Đối tác

Tỉnh Quảng Ninh

Đối tác

Tỉnh Ninh Thuận

Đối tác

Tỉnh Quảng Trị

Đối tác

Tỉnh Bạc Liêu

Đối tác

Thành phố Hồ Chí Minh

Đối tác

Tỉnh Yên Bái

Đối tác

Tập đoàn NDA

https://www.ndateam.com