Tổng quan
Mạng lưới Đổi mới sáng tạo

Tầm nhìn của Mạng lưới Đổi Mới Sáng Tạo (gọi tắt là InnoNet) là xây dựng một mạng lưới hợp tác gồm các chuyên gia, học giả, doanh nhân và các bạn trẻ người Việt trong lĩnh vực Đổi mới sáng tạo. Sứ mệnh của InnoNet là thiết lập nhiều nền tảng và kênh để các chuyên gia và các bạn trẻ học hỏi, chia sẻ và trao đổi kiến ​​thức và kỹ năng của họ cũng như đóng góp vào các dự án và hoạt động Đổi mới sáng tạo khác nhau tại Việt Nam.

Network Director
TS. Nguyễn Đình Quý
Giám đốc phát triển và kỹ sư cao cấp của tập đoàn điện tử Mitsubishi & Đồng sáng lập công ty VietSearch, Mỹ

"TS. Nguyễn Đình Quý hiện là giám đốc phát triển và kỹ sư cao cấp của tập đoàn điện tử Mitsubishi tại Cambridge, Massachusetts, Mỹ. TS. Quý có hợp tác nghiên cứu với Viện công nghệ Massachusetts (MIT) về lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, robot và tự động hoá nhà máy. Trước đây, TS. Quý là quản lý dự án và kỹ sư cao cấp của tập đoàn dầu khí Schlumberger về chuyển đổi kỹ thuật số và tự động hóa quy trình. TS. Quý đồng sáng lập công ty VietSearch, chuyên về nền tảng cơ sở dữ liệu lớn và thống kê về cộng đồng Việt trên toàn thế giới. VietSearch đã được giải thưởng “Nhân tài đất Việt” và quỹ nghiên cứu Vingroup cho nền nền tảng kết nối và hợp tác để phát triển giáo dục và kinh tế tại Việt Nam. TS. Quý cũng là sáng lập và chủ tịch của tổ chức hoạt động xã hội Người Việt Trẻ từ năm 2006 - một tổ chức phi lợi nhuận để giúp đỡ trẻ em khó khăn tại Việt Nam. TS. Quý nhận bằng tiến sĩ về kỹ thuật điện và điện tử của Đại học công nghệ Nanyang (NTU), Singapore.

LinkedIn Profile

Giám đốc InnoNet
Phát triển đô thị bền vững
SUDNet luôn tính tới góc nhìn của cả 4 khối trong nghiên cứu, xây dựng và tư vấn thực thi chính sách (Living Lab): Xã hội-Doanh nghiệp-Giới học thuật & Chính quyền.

Xem thêm
Tài chính & Ngân hàng
Chúng tôi phát triển các nền tảng để học giả và những người hoạt động thực tiễn trong và ngoài nước có thể kết nối, học tập, chia sẻ, và trao đổi các kiến thức và kỹ năng.

Xem thêm
Xây dựng cơ sở hạ tầng

Xem thêm
Năng lượng và Biển
Chúng tôi tập hợp cộng đồng chuyên gia Việt Nam trong lĩnh vực năng lượng và phát triển bền vững của đại dương.

Xem thêm
Chính sách Kinh tế
Chúng tôi tập hợp các nhà kinh tế tiên phong, sử dụng trí tuệ tập thể để đóng góp cho sự phát triển bền vững của Việt Nam. Chúng tôi cùng nhau xây dựng mạng lưới dựa vào sự phát triển của từng thành viên.

Xem thêm
Người Việt có tầm ảnh hưởng
Quy tụ các nhà lãnh đạo, chuyên gia, doanh nhân Việt thành công trong nhiều lĩnh vực trên toàn thế giới

Xem thêm
Đào tạo cấp cao
Chúng tôi thúc đẩy sử dụng những kiến thức tiên tiến, hiện đại của thế giới vào lãnh đạo phát triển, để từ đó đóng góp vào sự phát triển thịnh vượng và bền vững của Việt Nam.

Xem thêm
Giáo dục
Với một mạng lưới chuyên gia rộng khắp, thế mạnh của EduNet là cung cấp một góc nhìn độc lập, khách quan, có sự giao thoa điểm nhìn quốc tế và bản địa trong trong các vấn đề về giáo dục và phát triển nguồn nhân lực cho Việt Nam.

Xem thêm