Tổng quan
Mạng lưới Đào tạo cấp cao
Mạng lưới Đào tạo cấp cao của AVSE Global thúc đẩy sử dụng những kiến thức tiên tiến, hiện đại của thế giới vào lãnh đạo phát triển, để từ đó đóng góp vào sự phát triển thịnh vượng và bền vững của Việt Nam. Để làm được điều này, ExENet đã và đang xây dựng, tổ chức các chương trình đào tạo lấy người học là trung tâm, dựa trên những thế mạnh của AVSE Global, kết hợp với những nghiên cứu, phân tích và tham vấn của các chuyên gia hàng đầu về các vấn đề chiến lược liên quan đến lãnh đạo học, hành chính công, toàn cầu hóa và phát triển bền vững.
Giám đốc mạng lưới
TS. Nguyễn Việt Anh
Giảng viên tại Đại học Paris-Sud, Pháp

Việt Anh là tiến sĩ Ngôn ngữ, chuyên ngành Phương pháp giảng dạy tại Đại học Quốc gia Hà Nội và Thạc sĩ Quản lý du lịch tại Đại học tự do Bruxelles, Bỉ. Từng giảng dạy và nghiên cứu tại Đại học Quốc gia Hà Nội, Viện nghiên cứu Ngôn ngữ và Văn minh Đông Phương (INALCO) và Đại học Paris-Diderot, TS. Việt Anh hiện là giảng viên tại Đại học Paris-Sud và là thành viên của nhóm nghiên cứu PLIDAM, INALCO. Lĩnh vực nghiên cứu của bà bao gồm phương pháp giảng dạy ngôn ngữ và văn hóa, đa ngôn ngữ và đa văn hóa. TS. Việt Anh cũng tham gia dịch sách và tiểu thuyết Pháp-Việt. Hiện TS. Việt Anh đồng thời là Giám đốc Chiến lược và Phát triển của Công ty tư vấn du học, tổ chức đào tạo và du lịch ETC Global.

LinkedIn Profile

Giám đốc ETNet
Đổi mới sáng tạo
Chúng tôi xây dựng một mạng lưới hợp tác gồm các chuyên gia, học giả, doanh nhân và các bạn trẻ người Việt trong lĩnh vực Đổi mới sáng tạo.

Xem thêm
Tài chính & Ngân hàng
Chúng tôi phát triển các nền tảng để học giả và những người hoạt động thực tiễn trong và ngoài nước có thể kết nối, học tập, chia sẻ, và trao đổi các kiến thức và kỹ năng.

Xem thêm
Xây dựng cơ sở hạ tầng

Xem thêm
Năng lượng và Biển
Chúng tôi tập hợp cộng đồng chuyên gia Việt Nam trong lĩnh vực năng lượng và phát triển bền vững của đại dương.

Xem thêm
Chính sách Kinh tế
Chúng tôi tập hợp các nhà kinh tế tiên phong, sử dụng trí tuệ tập thể để đóng góp cho sự phát triển bền vững của Việt Nam. Chúng tôi cùng nhau xây dựng mạng lưới dựa vào sự phát triển của từng thành viên.

Xem thêm
Người Việt có tầm ảnh hưởng
Quy tụ các nhà lãnh đạo, chuyên gia, doanh nhân Việt thành công trong nhiều lĩnh vực trên toàn thế giới

Xem thêm
Phát triển đô thị bền vững
SUDNet luôn tính tới góc nhìn của cả 4 khối trong nghiên cứu, xây dựng và tư vấn thực thi chính sách (Living Lab): Xã hội-Doanh nghiệp-Giới học thuật & Chính quyền.

Xem thêm
Giáo dục
Với một mạng lưới chuyên gia rộng khắp, thế mạnh của EduNet là cung cấp một góc nhìn độc lập, khách quan, có sự giao thoa điểm nhìn quốc tế và bản địa trong trong các vấn đề về giáo dục và phát triển nguồn nhân lực cho Việt Nam.

Xem thêm