Tổng quan
Mạng lưới Chính sách kinh tế

Mạng lưới Chính sách Kinh tế (EPNet) là một mạng lưới toàn cầu gồm các nhà kinh tế và hoạch định chính sách công, các nhà thực hành và chuyên gia cấp cao. Những con người tâm huyết, cùng chung mục đích sẵn sàng đóng góp cho sự phát triển bền vững của Việt Nam. Dựa trên nguyên tắc sức mạnh của trí tuệ tập thể, EPNet đóng góp bằng các báo cáo chính sách định kì và các dự án tư vấn kết hợp cùng các chính sách kinh tế đổi mới cho các nhà hoạch định của Việt Nam. Các thành viên của EPNet liên tục xây dựng năng lực của mạng lưới thông qua hai hội nghị chuyên đề hàng năm về “Kinh doanh quốc tế” và “Lãnh đạo và Chính sách công” – nơi quy tụ các học giả và chuyên gia quốc tế trong các lĩnh vực. Hàng chuỗi các hội thảo phát triển kỹ năng cũng được thường xuyên tổ chức tạo điều kiện cho phép các thành viên của EPNet phát triển cùng với mạng lưới.

Giám đốc mạng lưới
TS. Trần Phương Trà
Phó Giáo sư Quản trị Chiến lược, IPAG Business School, Pháp

PGS.TS. Trần Phương Trà là Giám đốc chương trình MBA tại Trường Kinh doanh IPAG. Phương Trà có bằng Tiến sĩ về Khoa học Kinh tế và Quản trị của Trường Kinh doanh Sorbonne và bằng Thạc sĩ về Tổ chức Ứng dụng của trường HEC. Phương Trà đã quản lý nhiều dự án quốc tế khác nhau về chống tham nhũng, kinh doanh quốc tế, chiến lược kinh tế và xã hội của chính quyền địa phương, mua sắm công, quan hệ đối tác công tư với các đối tác như Tổ chức quốc tế khối Pháp ngữ, OECD, Erasmus+, CNRS, Hội đồng Năng lượng Pháp, Thành phố Paris. Với tư cách là Giám đốc Mạng lưới Chính sách Kinh tế của AVSE Global, Phương Trà cũng thường xuyên thực hiện các dự án tư vấn cho các tổ chức chính phủ và cấp tỉnh tại Việt Nam. Bà đã xuất bản các bài báo trên các tạp chí kinh tế danh tiếng như Tạp chí Quốc tế về Tổ chức Công nghiệp và Tạp chí Kinh tế Công nghiệp.

LinkedIn Profile

Giám đốc EPNet
Đổi mới sáng tạo
Chúng tôi xây dựng một mạng lưới hợp tác gồm các chuyên gia, học giả, doanh nhân và các bạn trẻ người Việt trong lĩnh vực Đổi mới sáng tạo.

Xem thêm
Tài chính & Ngân hàng
Chúng tôi phát triển các nền tảng để học giả và những người hoạt động thực tiễn trong và ngoài nước có thể kết nối, học tập, chia sẻ, và trao đổi các kiến thức và kỹ năng.

Xem thêm
Xây dựng cơ sở hạ tầng

Xem thêm
Năng lượng và Biển
Chúng tôi tập hợp cộng đồng chuyên gia Việt Nam trong lĩnh vực năng lượng và phát triển bền vững của đại dương.

Xem thêm
Phát triển đô thị bền vững
SUDNet luôn tính tới góc nhìn của cả 4 khối trong nghiên cứu, xây dựng và tư vấn thực thi chính sách (Living Lab): Xã hội-Doanh nghiệp-Giới học thuật & Chính quyền.

Xem thêm
Người Việt có tầm ảnh hưởng
Quy tụ các nhà lãnh đạo, chuyên gia, doanh nhân Việt thành công trong nhiều lĩnh vực trên toàn thế giới

Xem thêm
Đào tạo cấp cao
Chúng tôi thúc đẩy sử dụng những kiến thức tiên tiến, hiện đại của thế giới vào lãnh đạo phát triển, để từ đó đóng góp vào sự phát triển thịnh vượng và bền vững của Việt Nam.

Xem thêm
Giáo dục
Với một mạng lưới chuyên gia rộng khắp, thế mạnh của EduNet là cung cấp một góc nhìn độc lập, khách quan, có sự giao thoa điểm nhìn quốc tế và bản địa trong trong các vấn đề về giáo dục và phát triển nguồn nhân lực cho Việt Nam.

Xem thêm