Thành viên Ban tư vấn

Joseph VANVO
Cố vấn viện trưởng, Đại học Lincoln, Oakland, California, Hoa Kỳ
Giáo sư thỉnh giảng, Đại học Thương mại, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Pháp
Giáo sư thực hành, Đại học thương mại, California State-Sacramento, Hoa Kỳ

Vu N. DUONG
Giáo sư Kỹ thuật Hàng không Vũ trụ & Giám đốc, Viện Nghiên cứu Quản lý Không lưu, Trường Cơ khí và Hàng không Vũ trụ, Singapore

Anh THAI
Giám đốc nguồn vốn và tư vấn, UniCredit, Pháp

Binh TRAN-NAM
Giáo sư chính sách thuế, UNSW Sydney, Australia

Ngoc Anh TRAN
Giáo sư Chính sách công, Indiana University, USA

Anh Tuan DINH-XUAN
Giáo sư, Trưởng khoa Thăm dò chức năng Hô hấp tại Bệnh viện Cochin Paris, Đại học Paris Descartes, Pháp

Antoine Cao
Giám đốc Chương trình tiếp cận số hóa, Cơ quan liên bộ về công nghệ kỹ thuật số, Văn phòng Thủ tướng Chính phủ, Pháp