International Experiences on Higher Education Autonomy 2018

October 16,2018

Hội thảo được tổ chức bởi AVSE Global và trường Đại học Ngoại Thương với mong muốn quá trình chuyển đổi sang tự chủ đại học của các trường Đại học Việt Nam diễn ra thành công, giúp cho nền giáo dục và đào tạo đại học của Việt Nam có chất lượng cao hơn. Hội thảo nằm trong bối cảnh giáo dục đại học của Việt Nam đang đứng trước những thay đổi lớn, đặc biệt là yêu cầu về việc tự chủ đang đặt ra cấp thiết và Bộ Giáo dục đào tạo, các trường ĐH ở Việt Nam, giới học giả, các tổ chức và cộng đồng quốc tế cũng đang nỗ lực để quá trình này được diễn ra nhanh chóng và thành công.

 

Các kinh nghiệm thực tiễn và giá trị ở trong nước và quốc tế sẽ được chia sẻ trong hội thảo nhằm tìm kiếm con đường tối ưu nhất cho việc thực hiện quá trình tự chủ đại học ở một đất nước cụ thể như Việt Nam. Các chủ đề bao gồm: khung pháp lý cho quá trình tự chủ đại học, lý thuyết và kinh nghiệm thực tiễn trên thế giới, các khía cạnh của tự chủ đại học (tổ chức, nhân sự, tài chính…) với sự tham gia của các giáo sư đến từ Harvard, trường ĐH kinh tế Paris, Đại học Kyoto, ĐH Fulbright, trường kinh doanh IPAG, World Bank, Hội đồng Anh…

Hội thảo Kinh nghiệm quốc tế về tự chủ đại học  được tổ chức tại trường ĐH Ngoại thương Hà Nội, 91 phố Chùa Láng, Đống Đa, HN.

Thông tin thêm xin truy cập: https://ves.sciencesconf.org/