VSBF – Vietnam Symposium in Banking & Finance 2018

October 16,2018

Trao đổi giữa các nhà nghiên cứu, hoạch định chính sách, và chuyên gia đang hoạt động trong lĩnh vực tài chính ngân hàng là một hoạt động phổ biến ở các thị trường phát triển. Trên nền tảng đó, kết quả nghiên cứu mang tính thực tiễn hơn, và các chuyên gia có thể cập nhật những lý thuyết và kiểm chứng mới. Từ ngày 25 đến 27 tháng 10 năm 2018 tới đây, Hội Khoa học và Chuyên gia Việt Nam Toàn cầu (AVSE Global), Trường Kinh tế – Đại học Huế, Trường Kinh doanh (IPAG) và Hội Quốc tế về sự phát triển Kinh tế Tài chính (ISAFE) tổ chức Hội thảo quốc tế “2018 Vietnam Symposium in Banking and Finance” (VSBF-2018) lần thứ 3 tại TP. Huế. Đây là Hội thảo Quốc tế thường niên, đã được tổ chức thành công ở ĐHQG Hà Nội (2016) và ĐHQG TP.HCM (2017).

Hội thảo VSBF-2018 vinh dự đón tiếp hai diễn giả hàng đầu trình bày tham luận chính là GS. Douglas Cumming (Florida Atlantic University, United States), GS. Xavier Freixas (Universitat Pompeu Fabra and Barcelona Graduate School of Economics, Spain) và nhiều diễn giả đến từ các định chế ngân hàng lớn như: Miguel Ampudia (ECB, Germany), Sándor Gardó (ECB), Frank Packer (BIS), Toshiaki Ogawa (Bank of Japan)…

Hội thảo là cơ hội để các học giả, nghiên cứu sinh, và các học viên trình bày kết quả nghiên cứu của họ và thảo luận về các vấn đề hiện tại và các thách thức của lĩnh vực ngân hàng và tài chính. Hội thảo cũng là một dịp lý tưởng để các học giả Việt Nam trao đổi kinh nghiệm nghiên cứu và phát triển các dự án nghiên cứu với các đồng nghiệp quốc tế.
Thông tin thêm, xin truy cập: https://vsbf2018.sciencesconf.org/

Chương trình chi tiết, xin truy cập: Official Program