VTV24| Chủ tịch Nguyễn Đức Khương trả lời phỏng vấn về Gói kích thích kinh tế của Ngân hàng Trung ương châu Âu

March 22,2020

Liên quan đến việc Ngân hàng Trung ương châu Âu, trong 9 tháng tới, sẽ giải ngân số tiền lên đến hàng nghìn tỉ euros để mua các loại trái phiếu, ông Nguyễn Đức Khương, Giáo sư Tài chính, Chủ tịch AVSE Global, và ông James MCCORMACK, Trưởng Bộ phận đánh giá tín nhiệm trái phiếu toàn cầu của Fitch Ratings đã cùng trả lời phỏng vấn về chủ đề trên.

https://vtv.vn/video/tai-chinh-kinh-doanh-toi-19-3-2020-428298.htm?fbclid=IwAR0VikXQkTe7auWnvDVHuELOqTeJl07ono9ofbno9hfdZtJCpv8Pn0I7jow