Letter from President

March 18,2020

Trân trọng gửi tới các thành viên và cộng tác viên, các anh chị em quan tâm tới hoạt động của Tổ chức Khoa học và Chuyên gia Việt Nam toàn cầu (AVSE Global), lá thư của Chủ tịch Nguyễn Đức Khương.