VTV24| 200 người Việt tập trung về Paris hiến kế xây dựng Việt Nam

April 02,2019