Chủ tịch AVSE, Nguyễn Đức Khương, trả lời phỏng vấn Vietnam Plus

October 13,2018