VTV4 Góc nhìn-GS Nguyễn Đức Khương trả lời phỏng vấn về phát triển nền kinh tế số hóa tại Việt Nam

October 11,2018