Vietnam Sustainability Forum 2018

January 19,2018

From 18-19/01/2018, AVSE Global, in collaboration with the Ministry of Planning and Investment and the Academy of Policies and Development, organized Vietnam Sustainability Forum (VSF2018).

Trong hai ngày 18-19.01.2018, AVSE Global đã phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Học viện Chính sách và Phát triển tổ chức Diễn đàn Bền vững Việt Nam 2018 (VSF2018).

Tham dự Diễn đàn có các nhà nghiên cứu, học giả, nhà hoạch định chính sách, doanh nghiệp và các tổ chức phi chính phủ trong nước và quốc tế. Đặc biệt, diễn đàn có sự tham gia của nhiều thành viên chính phủ và lãnh đạo cao nhất của một số tỉnh thành trên cả nước, cũng như những chuyên gia hàng đầu thế giới khác trong các lĩnh vực như kinh tế, môi trường, giáo dục, y học và năng lượng. Điển hình như ông Nguyễn Chí Dũng – Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ông Andreas Schleicher – Giám đốc Giáo dục và Kỹ năng OECD, ông Valerio De Luca – Giám đốc Điều hành Global Sustainability Forum, Tổng giám đốc WebForce3 và cựu Giám đốc điều hành World Innovation Summit for Educati – Giám đốc Viện Nghiên cứu năng lượng châu Âu…

Tại Diễn đàn, các nhà nghiên cứu, học giả, nhà hoạch định chính sách, doanh nghiệp và tổ chức phi Chính phủ đã cùng nhau thảo luận ý tưởng, biện pháp và xu hướng toàn cầu, vì xã hội phát triển bền vững nói chung và Việt Nam nói riêng. Tăng trưởng thịnh vượng đi đôi với bền vững về môi trường, công bằng và hòa nhập xã hội là những trụ cột chính của các quốc gia trong đó có Việt Nam nhằm xây dựng một nước phát  triển, hiện đại.

Diễn đàn tập trung đến ba vấn đề cụ thể của phát triển bền vững, bao gồm: thách thức, mô hình và con đường tăng trưởng nhanh, toàn diện và bền vững; giải pháp vốn và đầu tư cho tăng trưởng bền vững; xu hướng giải pháp công nghệ và đổi mới sáng tạo cho phát triển bền vững.

http://hoabinh-group.com/tin-tuc/dien-dan-ben-vung-viet-nam-2018.html

 

Hình ảnh của sự kiện (AVSE):

Flickr Album Gallery Powered By: WP Frank