AVSE Global trên chương trình Người Việt Bốn Phương, VTC10

December 04,2017

Chương trình người Việt bốn phương của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC10 phát sóng ngày 23/11 đã dành 30 phút để giới thiệu về Hội Chuyên gia và Khoa học Việt Nam Toàn Cầu (AVSE Global). Phóng sự có kèm phụ đề tiếng Anh.

“AVSE Global tập hợp những trí thức, nhà khoa học và chuyên gia cấp cao người Việt Nam trong và ngoài nước, với mong muốn cống hiến vì một Việt Nam phát triển và thịnh vượng.

AVSE Global tập trung mạnh mẽ vào các hoạt động:

1) Các chương trình đào tạo cấp cao về quản lí và chuyên ngành trong các lĩnh vực kinh tế – tài chính, quy hoạch và phát triển đô thị bền vững, đổi mới sáng tạo và công nghệ thông tin, chiến lược năng lượng, phát triển điện hạt nhân, giáo dục đào tạo, và quản trị công;

2) Các diễn đàn và hội thảo quốc tế, xây dựng các báo cáo chuyên ngành, tổ chức;

3) Các dự án tư vấn lớn về những vấn đề chiến lược của nền kinh tế.”

Những hoạt động của AVSE Global như một lời hiệu triệu tri thức Việt Nam toàn cầu cùng tập trung sức mạnh tri thức tập thể nhằm góp phần xây dựng và phát triển đất nước, với tinh thần, người Việt Nam dù ở đâu cũng hướng về Việt Nam.