Giáo sư Nguyễn Đức Khương trả lời phỏng vấn về nền Kinh tế Số hoá tại Việt Nam

November 20,2017

Nhận lời mời của chương trình Góc Nhìn, VTV4, GS. Nguyễn Đức Khương, CEO Hội Khoa học và Chuyên gia Việt Nam Toàn cầu (AVSE Global) đã tham gia buổi phỏng vấn về chủ đề Kinh Tế Số Hoá của thế giới và Việt Nam, phát sóng ngày 18/11/2017. Trong buổi phỏng vấn này, GS Khương đã đưa ra những nhận định về sự phát triển của nền Kinh tế số hoá trên thế giới cũng như sự cấp thiết của việc phát triển kinh tế số hoá tại Việt Nam. Đồng thời, Gíao sư cũng đề cập đến những giá trị cốt lõi nhằm thực hiện mục tiêu này trong tương lai.

 

Chuỗi hoạt động của diễn đàn kinh tế số hoá VDEF cũng đã được giới thiệu trong phóng sự này, đặc biệt nhấn mạnh tới Hội thảo chuyên đề Kinh tế số hoá – Thế giới không chờ chúng ta vừa được tổ chức vào ngày 23/10 tại Hà Nội (xem từ phút thứ 13). Đây là một trong ba hoạt động trước thềm Diễn đàn Kinh tế Số hoá chính thức diễn ra tại tp Hồ Chí Minh vào ngày 16-17/01/2018.

 

Chuỗi hoạt động của diễn đàn kinh tế số hoá VDEF là sự kết hợp lần đầu tiên giữa Hội Khoa học và Chuyên gia toàn cầu (AVSE Global) cùng Diễn đàn kinh tế tư nhân VPSF. Sự bắt tay này thể hiện nỗ lực kết nối tri thức-doanh nghiệp trong và ngoài nước, khẳng định vai trò của mạng lứoi tri thức người việt trên toàn thế giới trong công cuộc phát triển kinh tế số hoá tại Việt Nam. Phần giới thiệu về hoạt động của hội AVSE Global bắt đầu từ phút thứ 23″32.