Hội thảo Chuyên đề Kinh tế Số hóa: Thế giới không chờ chúng ta!

October 21,2017

Địa điểm: L’ESPACE, 24-26 Tràng Tiền, Hà Nội
Thời gian: 13:00 – 18:00 ngày 23/10/2017
Đăng ký: http://events.vmcg.vn/kinh-te-so-hoa-48

Nền kinh tế thế giới đang thay đổi một cách sâu rộng dưới tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (CMCN 4.0). Áp lực cạnh tranh rất lớn từ làn sóng số hóa đòi hỏi các tổ chức, doanh nghiệp và mô hình truyền thống phải có những thay đổi mạnh mẽ.

Trong bối cảnh đó, Hội Khoa học và Chuyên gia Việt Nam toàn cầu (AVSE Global) cùng Diễn đàn Kinh ế Tư nhân Việt Nam và Bộ Khoa học Công nghệ cùng xây dựng Diễn đàn Kinh tế Số hóa hàng năm (VDEF – Vietnam Digital Economy Forum) vì một Việt Nam phát triển mạnh mẽ về tri thức và công nghệ, thông qua việc kết nối các chuyên gia hàng đầu quốc tế, lực lượng trí thức Việt Nam toàn cầu, các tập đoàn, các nhà làm chính sách uy tín trên thế giới. Hội thảo Chuyên đề số 1: “Kinh tế số hóa – Thế giới không chờ chúng ta” nằm trong chuỗi hội thảo hướng tới Diễn đàn Kinh tế Số hóa VDEF 2018.

Thông tin Diễn đàn VDEF 2018: http://www.vdef.a-vse.org/