People’s Committee of Quang Ninh province held talks with Association of Vietnamese Scientists and Experts (AVSE).

March 04,2017

In the morning of 03rd March 2016, in Ha Long city, Professor Nguyen Duc Khuong – Chairman of Association of Vietnamese Scientists and Experts  as corp leader came to have a discussion with the Province People’s Committee on the commission of consulting and completing the strategy, and detailed itinerary of developing the special economics – administrative division Van Don. Nguyen Van Thanh – Vice Chairman of the Province People’s Committee met and held talks with the corps.

Tại buổi làm việc, các thành viên AVSE đã trao đổi, thuyết trình Đề án AVSE – Vân Đồn “xây dựng đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt Vân Đồn”. Theo đó,  Đề án AVSE – Vân Đồn có một số mục tiêu nhằm đánh giá, giúp hoàn thiện Đề án của Quảng Ninh về xây dựng Đặc khu hành chính kinh tế Vân Đồn; đề xuất và chọn điểm nhấn trong mô hình phát triển của Vân Đồn; huy động nguồn lực, tham gia triển khai và áp dụng mô hình, hướng phát triển đã chọn.

Đồng chí Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tiếp và làm việc với Đoàn

Hoan nghênh những ý tưởng đề xuất các thành viên AVSE, đồng chí Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã trao đổi về tình hình đầu tư phát triển hạ tầng Khu kinh tế Vân Đồn. Theo đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, hiện tỉnh đang tập trung huy động mọi nguồn lực để nhanh chóng cải thiện kết cấu hạ tầng giao thông kết nối vùng, giao thông nội khu, hạ tầng kỹ thuật và thu hút nhà đầu tư chiến lược để phát triển các dự án động lực. Đồng chí Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết: Quan điểm phát triển của Khu hành chính kinh tế đặc biệt Vân Đồn phải có thể chế đủ mạnh với nền hành chính hiện đại, bộ máy quản lý tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; phát triển khu hành chính kinh tế phải đặt trong quy hoạch tổng thể và mối liên kết phát triển của tỉnh; có thể chế, cơ chế chính sách ưu đãi vượt trội đủ sức cạnh tranh quốc tế; nhà nước có chính sách đặc thù thu hút đầu tư xã hội, đầu tư nước ngoài… Bên cạnh đó, đồng chí cũng khái quát định hướng, nguyên tắc và mục tiêu phát triển của Khu hành chính kinh tế đặc biệt Vân Đồn.

Đồng chí mong muốn Hội AVSE tiếp tục nghiên cứu, phối hợp với tỉnh Quảng Ninh để đồng hành hoàn thành Đề án Khu hành chính kinh tế đặc biệt Vân Đồn./

Theo Thu Minh – QNP

Source: http://www.quangninh.gov.vn/vi-VN/Trang/tin%20chi%20tiet.aspx?newsid=32494&cid=13&dt=2017-03-03