More than 30 billion VND to establish the international Vietnamese expert network.

February 19,2017

The Ministry of Science and Technology approved the project aims at attracting and efficient collaborating with Vietnamese Oversea Experts.

The project “Vietnamese oversea experts network” connects experts, post-graduated Vietnamese living abroad. Tham gia mạng lưới còn có các doanh nhân, tổ chức khoa học trong nước quan tâm và kết nối với khoa học thế giới.

Giáo sư Nguyễn Thục Quyên đang giảng dạy tại Mỹ, là nhà khoa học Việt nằm trong danh sách 'Những nhà khoa học ảnh hưởng nhất thế giới'.

Giáo sư Nguyễn Thục Quyên đang giảng dạy tại Mỹ, là nhà khoa học Việt nằm trong danh sách ‘Những nhà khoa học ảnh hưởng nhất thế giới’.

Cơ sở dữ liệu chuyên gia Việt Nam trên thế giới dự kiến được cập nhật, duy trì, và khai thác gồm khoảng 25-50 người cố vấn cao cấp, 3.000 chuyên gia chuyên ngành, khoảng 100 doanh nhân xuất sắc, CEO thành đạt và một số nghệ nhân, cá nhân có tay nghề cao, kỹ năng, bí quyết kỹ thuật quan trọng.

Đề án sẽ được thực hiện từ tháng 12/2016 đến tháng 6/2019 với tổng kinh phí 1.550.000 USD, được trích từ Quỹ dự án đẩy mạnh đổi mới sáng tạo thông qua nghiên cứu khoa học và công nghệ (FIRST).

Theo Bộ Khoa học, trong gần 4 triệu người Việt ở nước ngoài thì có trên 400.000 người có trình độ đại học trở lên. Nhiều người trong số họ là chuyên gia giỏi đang làm việc trong trường đại học, viện nghiên cứu hoặc công ty lớn.

Hàng năm trung bình khoảng 200 nhà khoa học người Việt ở nước ngoài về nước tham gia giảng dạy, triển khai các đề tài, dự án nghiên cứu. Đây là nguồn chất xám quý báu của đất nước nếu được thu hút nhằm phục vụ phát triển khoa học công nghệ của Việt Nam.

Phạm Hương